In dit nummer vervolgen we de serie met de kenmerken van sijs en kneu. Van deze en alle reeds verschenen tabellen zijn losse overdrukken verkrijgbaar voor gebruik in het veld. Ze worden op verzoek gratis toegezonden.