In onze instructies voor het ringen van vogels staat: ”Bij pas uit het ei gekomen nestvlieders is het voetgewricht nog zo klein, dat de ringen, die voor deze sporten nodig zijn, er over heen glijden. Er bestaat ook het gevaar, dat één van de tenen beklemd raakt tussen de ring en het loopbeen. Ring daarom sterns, meeuwen en steltlopers pas als ze enkele dagen oud zijn; eenden, meerkoeten, futen en aanverwante soorten pas als ze goed in de veren zitten en in geen geval zolang ze nog in het nest zitten.” Het is ons nu gebleken dat sommige medewerkers deze instructie niet met het nodige begrip hebben toegepast. Ze hebben nestjongen van steltlopers, sterns en meeuwen geringd, die pas uit het ei gekomen waren. Er is zelfs een geval geweest waarbij men de vogel uit het ei gepeld heeft om te kunnen ringen! Zonder hier meer woorden aan te besteden moet het voor elke vogelvriend duidelijk zijn dat zoiets door ons niet toegestaan kan worden en dat zij, die zich hieraan schuldig maken, zonder pardon als medewerker geschrapt worden.