Nu wij, sinds begin juli 1963 met de eerste Hollandse Helgolandfuik in de Staatseendenkooi op Texel vogels vangen, voldoen wij gaarne aan het verzoek van de redaktie van ons blad om onze ervaringen te publiceren. Om enigszins een indruk te krijgen van deze vangmethode volgt eerst iets over de fuik zelf.