Hoewel deze publicatie reeds 13 jaar geleden het licht zag, heeft zij niettemin tot op heden haar waarde als leidraad voor hen die zich bezighouden met het ringen van nestjongen behouden. De uitgave heeft ten doel te trachten te voorkomen, dat door onwetendheid fouten bij het ringen van nestjongen worden gemaakt, welke funeste gevolgen voor het broedsel kunnen hebben. De publicatie begint dan ook met het geven van enkele algemene wenken welke bij het ringen van nestjongen in acht moeten worden genomen, zoals de leeftijd waarop nestjongen bij voorkeur moeten worden geringd, wanneer van het ringen moet worden afgezien, wat te doen bij het ringen van holenbroeders, wat als de jongen voortijdig het nest willen verlaten, hoe wordt een broedende vogel benaderd, e.d.