Gelezen in een bekend nederlands maandblad voor natuurstudie naar aanleiding van een broedgeval van een paar tje zwarte roodstaarten. ”De vijf jongen groeiden prima. Hiervan hebben wij maar één kunnen ringen, daar de anderen het nest verlieten bij onze aankomst.”