Daar PERDECK stelt, dat overjarige ♂♂ Merels geheel gele snavels zouden hebben (ter onderscheiding van le jaars ♂♂, waarbij de snavel niet geheel geel is), meen ik er goed aan te doen de volgende terugvangst te rapporteren: Merel ♂ K 222.405 dd. 8-11-1964 als le jaars geringd te Amsterdam aldaar 31-10-1965 teruggevangen. Op de laatste datum had de vogel aan weerskanten van de bovensnavel een niet te verwaarlozen donkere plek volgens onderstaande schetsmatige figuur. Bewezen is hiermede, dunkt mij, dat ook Merel ♂♂ van meer dan een jaar oud nog het juveniele snavelkenmerk kunnen bezitten.