Gaarne geef ik gevolg aan het verzoek van de redactie om enkele woorden te wijden aan het verschijnen in januari j.l. van het eerste nummer van het Belgische Contactblad voor ringers, het ”Ringersbulletin”. In navolging van het Britse ”Ringers Bulletin”, en het Nederlandse ”Op het Vinketouw” beschikken thans ook de Belgische ringers met het ”Ringersbulletin” over een eigen orgaan.