Op 26 november 1966 kwamen in een eivol zaaltje ruim 100 ringers bijeen op het Vogeltrekstation. Na de opening door Dr. Ir.H.N. Kluijver gaf de heer Speek een verslag van de mistnetstokken enquête. Hij liet daarbij de stokken en de grondboor zien, die het Vogeltrekstation in verkoop gaat nemen. De heer H.F. Arentsen vertelde daarna met grote kennis van de vogelvangmiddelen in vroegere tijden. Hij sloot zijn verhaal af met de demonstratie van een aantal leeuwerikenspiegels, waarbij hij de mogelijkheden besprak die deze spiegels hebben voor de hedendaagse vangst (zie ook zijn oproep). De heer H.A. Vonk toonde een eigengemaakte spiegel van geheel andere vorm.