In de trekperioden passeren ook op Lelystad meerdere heggemussen, waarvan ik er elk seizoen steeds 2 of 3 in kleine klepkooitjes vang. Deze klepkooitjes zijn rondom van gaas, ongeveer 12 cm hoog. Ze werken met een dichtklappend deksel. Mezen, groenlingen e.d. springen heel gemakkelijk op de rand en duiken er dan in. De heggemus echter scharrelt vaak rond het kooitje, maar komt slechts een enkele maal omhoog om er in te gaan. Toch bleek uit hun gedragingen dat de zaden in de kooi sterk hun aandacht trokken. Om te zien of het alleen maar nieuwsgierigheid was of dat het werkelijk om de zaden begonnen was, heb ik het wat gemakkelijker voor ze gemaakt, door een kooitje te bouwen met een opklappende zijwand, die dicht kan vallen.