Op bijna 81-jarige leeftijd overleed op 10 juli 1967 de heef J. van der Starre te Reeuwijk. Vanaf 1929 tot kort voor zijn overlijden heeft hij actief aan het onderzoek meegewerkt. In deze 38 jaren heeft hij met zijn gezin ruim 67.000 vogels geringd, waarvan vooral het grote aantal op de trek gevangen kieviten vermeld moet worden. Zijn naam blijft onverbrekelijk aan het ringonderzoek verbonden.