Na de verschijning in 1966 van het eerste deel van dit werk (dat reeds herdrukt werd), zag medio 1967 het tweede deel het licht. Was dit eerste deel voor een belangrijk gedeelte aan de vogelvangst in algemene zin gewijd, in het thans verschenen deel zijn het uitsluitend vangmiddelen welke worden besproken. In de eerste twee hoofdstukken behandelt deschrijver achtereenvolgens de grote inloopkooien, zulks in aansluiting op de in het eerste deel reeds besproken kleine- en middelgrote inloopkooien, alsmede de eveneens meestal omvangrijke installaties geschikt voor de vangst van eenden.