Nog steeds probeert het Vogeltrekstation in februari/maart een groot aantal spreeuwen te vangen. Wie meldt ons tegen die tijd een spreeuwenslaapplaats in het Oosten van ons land?