Op 12 april j.l. overleed in Leerdam op 80 jarige leeftijd één van onze oudste ringers D.G. Kars. Kars was een man met een uitzonderlijke kennis en vooral ook liefde voor de natuur. Hoewel hij slechts de lagere school had bezocht had hij door zelfstudie en veldwaarnemingen een enorme kennis van de gehele levende natuur vergaard. In de loop der jaren zag hij kans een prachtige collectie boeken te verzamelen op biologisch terrein, waarin hij elk vrij ogenblik studeerde. Zo kende hij Brehm’s Tierleben bijna uit zijn hoofd. Zijn grootste interesse ging uit naar de vogels, zowel Europese als daarbuiten voorkomende vogels en wel speciaal de vinkachtigen. Typerend was dat hij in de jaaroverzichten van de door hem op de vinkenbaan geringde vogels twee groepen onderscheidde n.l. vinkachtigen en ”bijgoed”.