Bekend zijn de resultaten van Koridon, die met palingfuiken in het rietland veel waterrallen e.d. weet te vangen. Vaak wordt zo’n fuik aan de rand van het water tussen de vegetatie geplaatst, zó, dat één vleugel in het water staat. De fuik zelf en de andere vleugel staan op het land. Vogels die langs de modderige waterrand scharrelen kunnen dan in de fuik raken. Deze wijze van vangen is dus feitelijk reeds besproken in Op het Vinketouw deel 1 nr. 7 pag. 165 e.v.