Reeds vele jaren geleden werd het plan geopperd of de mogelijkheid bestond om de lokvogels geheel of gedeeltelijk door mechanische middelen te vervangen. Uit Wassenaar herinner ik me nog de kruiwagen met accu’s die ’s morgens naar buiten werd gereden omdat ze in de weg stond. Positieve resultaten werden toen niet geboekt.