Bij het ringen van vogels gaan wij er meestal vanuit, dat de aluminium ring gedurende het gehele leven van de vogel leesbaar blijft en om de poot van het dier blijft zitten. In de praktijk blijkt dit vaak niet waar te zijn. Tegen het eind van de veertiger jaren ringde ik in een moddersloot in de Wieringermeer een bijna vliegvlugge jonge Kluut. De vogel bleek reeds een ring om de andere poot te hebben, maar alleen aan het model was te zien dat het een ”Leiden” ring was, letters en cijfers waren volkomen door corrosie verloren gegaan. Deze ring beantwoordde dus binnen 2 à 3 weken niet meer aan het doel waarvoor hij was gebruikt. Een jaar of acht geleden was er een zending ringen die bijzonder prettig waren aan te leggen. Helaas bleek dat Kauwtjes zich soms in opmerkelijke korte tijd van het geval konden ontdoen, en bij de 2 1/2 mm serie waren er na enkele maanden al moeilijkheden door slijtage bij het aflezen van de nummers. Dit zijn echter uitzonderingen. Over het algemeen is de kwaliteit van de Nederlandse ringen goed.