In EBBA NEWS, Vol. 31 No 3, staat een nauwkeurigheidsproef met de Pesola-veerunster van 30 gram. Emil J.Berger Jr controleerde dit instrument met 3 standaardgewichten n.l. 10 g (± 0:007 g) 20 g (± 0.01 g) 30 g (± 0.02 g) Iedere weging voerde hij zes maal uit.