Op 15 mei 1967 is door mij een nest jonge staartmezen geringd te Wassenaar en wel met de nummers S 204.122 – 131, derhalve 10 jongen in één nest. Nu is het bekend, dat staartmezen als gezelligheidsvogels lang bij elkaar blijven, maar opmerkelijk is het wel, dat in Wassenaar op 28 augustus 1968, dus na ruim één jaar, tegelijk 6 staartmezen in het mistnet hingen met de nummers: S 204.123 – 124 – 126 – 127 – 129 – 130.