Gedurende de laatste 10 jaren is het ons gelukt om vele duizenden oeverzwaluwen in de broedkolonies te vangen en te ringen. Vooral onze specialisatie in de vangtechniek heeft er toe bijgedragen dat met minder energie elk jaar meer vogels bemachtigd konden worden. Dat ook de vangtechniek van andere oeverzwaluwringers beter is geworden blijkt duidelijk uit de grote aantallen, die in toenemende mate jaarlijks gevangen en geringd worden. Met dit artikeltje wil ik proberen om andere ringers eveneens enthousiast te maken om in de komende jaren zoveel mogelijk oeverzwaluwen te ringen. Zoals U weet broeden oeverzwaluwen in kolonies, soms in zeer grote met 100 tot wel 700 broedparen. Het is waarschijnlijk, dat binnen een broedseizoen diverse paren van de ene kolonie naar de andere verhuizen. Vooral in het begin van het broedseizoen blijkt dit meermalen voor te komen. De vraag doet zich nu voor, hoe en in welke mate deze verplaatsingen voorkomen. Ook 1e jaars jongen worden na het uitvliegen regelmatig in andere kolonies teruggevangen. Deze omzwervingen kunnen over vele honderden kilometers plaats vinden.