Op 10 april 1969 zal het 40 jaar zijn geleden, dat de heer C.v.d. Starre te Reeuwijk begon met het ringen van vogels voor het trekonderzoek. Hij heeft vooral bekendheid gekregen door het ringen van vele volgroeide kieviten, die alle moeizaam met kleine aantallen tegelijk werden gevangen. Voor mij ligt echter een respectabele lijst met alle gevangen vogels tot 31 december 1968. Het zijn er totaal 68.578, verdeeld over 121 soorten. Het zo ons te ver voeren deze gehele lijst hier te publiceren. Wel willen we er enkele getallen uit aanhalen: 1103 aalscholvers 1559 woudaapjes 12111 kieviten 13387 kokmeeuwen 1023 zwarte sterns 2063 visdiefjes 2394 boerenzwaluwen 12102 spreeuwen 3605 sijzen 3257 vinken