Naar aanleiding van ons verhaaltje in het vorige nummer over de dure ring van de heer Frielink schrijft onze collega Sten Österlöf, hoofd van de Zweedse ringcentrale, ons het volgende: De Zweedse ringen staan hoog genoteerd op de markt. We hebben het idee, dat ze wel het duurste zullen zijn, omdat we onlangs van Mevrouw Kadida Farota uit Mopti (Mali – Afrika) een ring kregen en een brief, waarin stond: ”Ik heb een vogel gevangen met een vishaak; deze vogel had een ring om zijn poot. Deze ring met het nummer 9.202.850 is van grote waarde. Men heeft er mij hier een bedrag van 50.000 francs voor geboden, maar ik heb geweigerd hem af te staan. Ik hoop, dat de ring voor U niet zo waardevol is en ik verzoek U om de ring aan mij terug te sturen, zodat ik de 50.000 francs kan krijgen van de persoon, die er mij dat voor geboden heeft” Ze krijgt de ring terug!! De vogel was een visarend!