Dit nummer is door ziekte op de ringcentrale erg laat verschenen. Daardoor zijn we echter in staat nog twee besluiten op te nemen, die juist deze week (15 jan) genomen zijn: A. In de loop van het jaar 1969 zal ook de Nederlandse ringcentrale overgaan tot het in gebruik nemen van een nieuwe serie ringmaten. Tot deze serie maten is besloten op de conferentie van EURopese RINGcentrales (EURING) die werd gehouden in 1966 te Oxford. Alle bijzonderheden zullen U tijdig worden toegezonden. Om Uw nieuwsgierigheid te bevredigen kunnen we U alvast het volgende meedelen: a. de huidige ringen worden eerst opgemaakt, zodat we nog wel enkele jaren met oude en nieuwe ringmaten naast elkaar zullen werken. b. de serie wordt: 2.0 mm goudhaantjes etc. 2.3 mm 0.35 dik zoals onze 2,5mm kleine zangers 2.8 mm 0.60 dik zoals onze 3 mm stevige zangers 3.3 mm 3.5 mm een lage ring voor ijsvogels en gierzwaluwen. 4.2 mm We hebben die in gebruik. 5.5 mm 7.0 mm 9.0 mm Daarnaast verschijnen speciaal voor hen, die 11.0 mm veel eenden – ganzen – meerkoeten – enz. 13.0 mm ringen, 4 maten ovale ringen. 16.0 mm 19.0 mm De poten van al deze eendachtigen zijn namelijk sterk afgeplat. 26.0 mm c. Er komt een ringtang voor de maten 2.0 mm – 5.5 mm d. Door in alle landen dezelfde ringmaten te gaan gebruiken is het ringonderzoek beter vergelijkbaar. Het is voor de fabrikanten mogelijk sneller te leveren, terwijl de op handen zijnde prijsverhogingen grotendeels kunnen worden tegengehouden, omdat de fabrikant minder soorten hoeft te vervaardigen. Onze Zweedse leverancier maakt op het ogenblik méér dan 100 verschillende afmetingen!!! B. Tot nu toe telden we het aantal geringde vogels in Nederland vanaf Uw samenvattingen op de ringlijsten. We schreven de aantallen met de hand over in een telboek. Daar het aantal geringde vogels steeds hoger wordt is deze wijze van werken, vooral in de topdagen, niet meer mogelijk. In de eerste week van januari moesten we meer dan 28.000 vogels registreren. De telling over 1969 zal geschieden vanaf de JAARSTATEN.