Op 13 juni nam de heer W. de Kock afscheid van het Vogeltrekstation wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Ruim 10 jaren heeft hij zijn krachten gewijd aan het werk op de ringcentrale. Zijn hoofdtaak, het vaststellen van de coördinaten van ringen vindplaatsen, heeft hij met bijzondere nauwkeurigheid verricht. Als geen ander was hij thuis in de materie van atlassen, stafkaarten, aardrijkskundige woordenboeken en detailkaarten.