In 1966, bij het in gebruik nemen van de vinkenbaan ” ’t Paradijsveld” in de duinen ten zuiden van Zandvoort, is men begonnen met het lokken van vogels door gebruik te maken van een bandrecorder. Nu, na drie vangseizoenen experimenteren, kan ik uit eigen ervaring zeggen dat de bandrecorder een zeer bruikbaar hulpmiddel is voor het vangen van met name de graspieper. Dit blijkt ook uit de toename van de graspiepervangsten op andere vinkenbanen waar men eveneens met een bandrecorder is gaan werken. Ook dit jaar wordt de ”graspieperaktie” door het Vogeltrekstation voortgezet. In verband hiermee zou ik iedereen het gebruik van een bandrecorder willen aanbevelen. Om u op weg te helpen volgt hier een zo volledig mogelijke beschrijving van het graspiepers vangen, zoals dat elk jaar tussen half september en begin november gebeurt op de vinkenbaan bij Zandvoort. Hierbij is het lokken van andere soorten buiten beschouwing gelaten.