Veel medewerkers zullen nieuwsgierig zijn naar de uitkomsten van het ”experiment Kokmeeuw 1968”, waarbij een gelijk aantal nestjongen aan en boven het loopbeen werd geringd. Hoewel het onderzoek nog niet is afgesloten zullen we de voorlopige gegevens hieronder vermelden. Volledigheidshalve nemen we eerst een artikel op dat we kort na de opzet van onze proef ontvingen: HET RINGEN VAN VOGELS AAN EN BOVEN HET LOOPBEEN P. Boer en G.R. Monsees