Als het goed wintert en er ligt sneeuw dan is het mij vaak opgevallen dat deze vogel uiterst kwetsbaar is langs en op de verkeerswegen. Wanneer ik het aantal zou moeten noemen reken ik dat toch zeker op 40% van het totaal aantal verkeersslachtoffers. Uit meerdere waarnemingen bleek mij dat ze steeds opnieuw vanuit het omringende terrein aanvliegen en het liefst op de grens van berm en weg gaat zitten. Ze zijn daar zeer bedrijvig in het losliggende zand dat afkomstig is van de gladheidbestrijding.