Voor zover ze niet in nestkasten broeden, is het ringen van jonge boomklevers inderdaad een moeilijke opgave, omdat men dan het nest beschadigt. Des te gemakkelijker is het vangen van de volwassen vogels in de winter, overal waar oude en hoge boompartijen zijn. Men moet de reeds in december gepaarde vogels wel opzoeken in hun territorium, maar deze laten zich dan meestal snel aanlokken door de (noodzakelijke) lokvogel.