De Commissie voor de Nederlandse Avifauna heeft o.m. tot taak het voorkomen van zeldzame vogelsoorten in ons land te registreren. Wij verzoeken U om ALLE vangsten en waarnemingen van soorten, die in de Vogelgids als DWAALGAST of ONREGELMATIGE GAST vermeld staan, direct op te geven aan de secretaris: