De Grote Bonte, de Groene en de Zwarte Specht zijn met vrij eenvoudige middelen gemakkelijk in hun slaap- en/of nestholen te vangen. De hieronder te beschrijven vangtechniek zal ook wel gebruikt kunnen worden voor de Kleine Bonte Specht, maar met deze soort hebben wij geen ervaring. Het vangen van spechten op het nest lijkt een hachelijke onderneming. SIELMANN (1961) heeft geconstateerd dat deze als schuw bekend staande vogels toch ”nogal wat kunnen hebben” en ook VOGELWARTE HELGOLAND ea (1952) onderschrijft dit door te beweren dat spechten ”gegen Störungen (öffnen) unempfindlich” zijn.