Het artikel in dit blad van juli 1969 aangaande de vraag: ”aan- of boven het loopbeen ringen”, geeft mij aanleiding hieronder enkele gegevens te publiceren verkregen door het relatief grote aantal purperreigers, dat door mij jaarlijks wordt geringd, waarvan een niet onbelangrijk percentage boven het loopbeen. Dit laatste niet om te trachten een antwoord te vinden op de vraag welke wijze van ringen het beste is, doch uitsluitend uit utiliteits overwegingen. Nestjongen van purperreigers verliezen n.l. zeer gemakkelijk een aan het loopbeen aangelegde ring indien het ringen op te jonge leeftijd plaats vindt. De middenvoetsbeentjes zijn dan nog niet goed ontwikkeld, waardoor een 14-mm ring er gemakkelijk overheen schuift en verloren gaat. Het hielgewricht biedt dan echter een beter houvast, aangezien dit al vrij spoedig na de geboorte zo dik is, dat de ring er niet overheen kan schuiven. Zodoende kan het voorkomen, dat uit één nest jongen aan het loopbeen en andere boven het loopbeen worden geringd en zelfs een enkele ongeringd blijft.