Op 29 november waren ca 115 ringers bijeen te Arnhem. De heer P. Boer zette uiteen, dat de Nederlandse scholeksters, die in de kustgebieden broeden, overwegend standvogels zijn. Vogels, die in het binnenland broeden zijn voornamelijk trekvogels. Hij legde er de nadruk op dat men bij een dergelijk onderzoek de terugmeldingen van geschoten vogels niet mag gebruiken, omdat door het verschil in jachtdruk een sterke vertekening optreedt.