Op 13 december 1930 werd door een voorlopig comité besloten tot de vorming van een stichting met de naam ”Vogeltrekstation Texel”. De oprichters dachten aan de instelling van een ornithologisch station op het eiland Texel. Het bleek echter spoedig, dat de -uitsluitend door particulieren bijeengebrachte- fondsen ondanks een intensieve propaganda hiervoor onvoldoende waren.