Steeds meer mensen houden zich uit liefhebberij bezig met vogelstudie. Het aanschaffen van een goede kijker is financieel geen probleem meer; er verschijnen goede determinatieboeken; door het vangen met mistnetten krijgen we meer zangertjes in handen dan vroeger. Het gebeurt dus nog al eens dat er een min of meer zeldzame vogel gezien, gehoord of gevangen wordt. Natuurlijk moet zo’n waarneming volkomen betrouwbaar zijn. Vandaar ook dat de ”Commissie voor de Nederlandse Avifauna” er toezicht op uitoefent. Iedere waarneming wordt door deze Commissie op betrouwbaarheid getoetst. Daarbij geldt, dat een waarneming of vangst door één persoon, zonder foto-of geluidsdocumentatie niet aanvaard kan worden.