Reeds enige jaren zijn wij in de wintermaanden als er sneeuw gevallen is gespitst om op het juiste moment leeuweriken te vangen. De methode is gelijk aan die van de graspieper, bandrecorder+ zang. Van de leeuweriken is het onder normale omstandigheden vrij moeilijk om een behoorlijk aantal tegelijk te vangen, tijdens sneeuw komen ze zeer gemakkelijk. Wij willen hier iets vermelden van enige ervaringen dit jaar opgedaan. 6 Januari viel hier een behoorlijk pak sneeuw, maar daar het vanaf begin december steeds had gevroren, waren onze verwachtingen niet groot. De 7e januari zijn we naar het duin gegaan om toch maar te kijken en onderweg zagen we slechts een enkele leeuwerik.