Een zeefval is een zeer eenvoudig vangmiddel, waarvan men evenwel veel gemak kan hebben, vooral als men een zelfwerkende gebruikt. Ik gebruik enkele stuks, voorzien van een struikeldraad en een tweedelig stelhoutje. De moeilijkheid is meestal, dat er wel vogels onder de val komen, maar dat ze de draad niet raken. Voor zover het om waterhoentjes gaat valt dat wel mee, want de soort heeft zeer lange tenen, die nogal wat ruimte vragen. Toch haalden deze rallen mij soms het aas (meestal brood) onder de val weg. Dit bracht mij op het idee, het aas aan de struikeldraad vast te binden en toen ging het goed. Ik ving op die manier achter elkaar 5 stuks op één morgen. Als aas kan men vogelzaad nemen en/of broodkruimels.