Op 28 november 1970 waren ca 130 ringers bijeen te Arnhem. De heer Leys gaf een uiteenzetting van de resultaten, die reeds geboekt zijn door het massaal ringen van oeverzwaluwen. Hij wekte iedereen op dit nog enige jaren vol te houden. De heer Speek was bij de Belgische vogelvangers gaan kijken. Nieuwe technieken had hij daar niet gezien. Dat de Belgische ringers zoveel meer ringen dan wij komt alleen doordat zij er veel meer werk voor verzetten. Zij zitten dag in dag uit met veel vangmateriaal in het veld. Wij zijn meer ”Zondags-vangers”. Gegevens over het haagnet zullen uitgewisseld moeten worden. Wie schrijft voor het volgende Vinketouw hier wat over?