Op de waarneming van zo’n groep witkoppige staartmezen zoals beschreven door Fr. (Rijnja) in ”De Korhaan” van januari 1972 (pp. 23-24) (ca. 200 exemplaren op 19 december op het landgoed Groeneveld, Baarn) hebben wij eigenlijk al jarenlang gewacht. Men kan dat nalezen in mijn kleine bijdrage aan de ”feestbundel” voor de heer G. Bosch in ”Vanellus” 21, 1968: ”Over de herkomst van witkoppige staartmezen in Nederland”.