In Duiven, tussen Arnhem en Zevenaar, ligt een laboratorium van de Unilever, waarbij uitgestrekte proefvelden aanwezig zijn. Hier onderzoekt men o.a. de mogelijkheid om zonnebloemen te introduceren als landbouwgewas. Ook in andere delen van ons land heeft men daarvoor enkele proefvelden. Als bijkomstigheid blijkt, dat, zodra de zonnepitten rijp zijn, er grote schade kan ontstaan doordat zaadetende zangvogels de oogst voor een groot deel opeten. In Duiven waren dat in hoofdzaak kepen en groenlingen. Er waren dagen dat hun aantal wel 5000 bedroeg.