Bij het ringen van pulli van steltlopers (kievit, grutto, kluut) ben ik overgegaan tot het groen verven van de ringen. Het was namelijk storend dat je eerst een blinkende ring op pootjes zag lopen als je geringde pulli terugzag. Zó opvallend waren de ringen. Ook als het jong zich tegen de grond drukte bleek de ring goed zichtbaar. Vermoedelijk is dit overigens vooral het geval bij boven het loopbeen ringen. Daar ik vind dat een vogel op geen enkele wijze last mag ondervinden van de ring en dus ook niet extra zichtbaar mag zijn (vooral voor predatoren) heb ik de ringen van te voren steeds groen geverfd: het is een kleine moeite en het is zeer effectief. We moesten zelfs gaan opletten om een vogel niet een tweede keer te ringen! Het ringnummer blijft overigens goed leesbaar. Na één of twee weken is de verf eraf, maar de ring is dan geheel dof geworden. Ik gebruik gewone verf (voor hout en ijzer o.a.).