In 1972 en 1973 experimenteerden H. Fabritius en ondergetekende meermalen met mistnetten op fourageer- en/of slaapplaat sen van steltlopers. Het resultaat daarvan was, dat we tot de ontdekking kwamen dat steltlopers vangen bepaald geen sinecure is. Met hoger dan 1,50 M opgezette netten vang je op goede plaatsen hooguit 10 vogels per nacht. Een goede achtergrond blijkt onontbeerlijk, maar is in zeer veel gevallen niet aanwezig. Mistnetten zijn een kort leven beschoren bij steltlopervangsten. Ook de komst van steltlopers op een bepaalde plaats is van vele factoren afhankelijk.