Als U deze kop leest zult U mogelijk denken: ”Alweer zo’n sterk vogelaarsverhaal”. En toch is het voor de volle 100% waar. De vangresultaten van deze methode zijn niet mis en dat wat verbaasde toeschouwers aan Uw geestelijke vermogens zullen twijfelen moet U dan maar op de koop toe nemen. Maar laat ik het complete verhaal vertellen. In juli 1969 ontdekte ik in de uitbreiding van de gemeente Vlaardingen-Holy geheten-, dat de tot dan toe zeer brede rietvelden op bepaalde opspuitterreinen goeddeels waren verdwenen. Restanten waren er nog en deze variëerden in breedte van 8 tot 15M. Die nogal smalle zône herbergde vrij veel rietbewonende vogels, die wij om hun heimelijk gedrag maar rangschikten onder de verzamelnaam ”klein tuig”. Die benaming duidde overigens op een behoorlijk stuk frustratie.