In ”Op het Vinketouw” van december 1974 trof ik o.a. de mededeling aan, dat Grutto’s BL ook 5.5 mm ringen kunnen dragen. Ik zou het erg toejuichen, wanneer deze ringmaat dan ook inderdaad wordt gebruikt, mits de jongen in stadia (bijv. vlak vóór het vliegvlug worden) daarvan geen hinder ondervinden. De 5-5 mm ring zal namelijk minder dan de tot dusver gebruikte 7 mm ring over het hielgewricht kunnen zakken, wanneer de pulli (té) jong worden geringd. Sinds het ringen BL in de mode kwam, worden steeds meer Grutto’s gesignaleerd met een stijf-afhangende poot, veroorzaakt door een om het hielgewricht knellende ring. In het broedseizoen 1974 had ik weer 2 van zulke waarnemingen, één bij Halfweg (fouragerend op slik) en één in de A.W.-Duinen, een alarmerend exemplaar met jongen. In beide gevallen kon de ring duidelijk worden waargenomen.