Naar aanleiding over het artikel over de boerenzwaluwen in het vorige nummer heb ik de gegevens eens verzameld van de met de Ringgroep ”de Beer” in Voorschoten geringde zwaluwen. Aan deze gegevens zijn enige bezwaren verbonden; er is niet systematisch en intensief in eenzelfde gebied geringd, een totaal overzicht van het aantal aanwezige broedvogels ontbreekt en er zijn nogal wat als ”volgroeid” (of le kj of na le kj) geringde vogels bij.