Enthousiast meldde VRS Calidris (steltlopers vangen op Schiermonnikoog) de vangst van een Kleinste Jager op 18 september 1999 bij de derde slenk. Snel werd de meest recente totaal-lijst van gevangen en geringde vogels (Speek 1999) er op na geslagen, en trots werd de vangst als eerste ringvangst (ringnummer 1234567) aan de ringwereld in Nederland kond gedaan. U begrijpt het waarschijnlijk al: er is een eerdere ringvangst, de betreffende ringer is A. Conings te Enschede. Hij ringde op 16 september 1993 een Kleinste Jager met ringnummer. 3123456 (Knolle 1994). Grote vraag was natuurlijk waarom dat met het maken van de jaarverslagen van het Vogeltrekstation nooit naar voren was gekomen. Het antwoord ligt heel simpel in een communicatiestoring: de invoermogelijkheden van het computer-programma voorzagen destijds niet in een Kleinste Jager, daardoor is de vogel in een verkeerde categorie beland en daar is het, tot 18 september 1999, bij gebleven. Beide ringers hebben eigenlijk wel een beetje gelijk en ik vind dat we twee eerste ringvangsten hebben: de ene is de eerste qua tijd en staat op naam van Anton Conings. Nou ja “vangst”, na een fikse storm werd de vogel gevonden door een paar kinderen en naar zijn vogelasiel gebracht, het heeft drie weken tijd en een paar kilo vis gekost voor hij/zij zover was opgeknapt dat Anton hem persoonlijk op het strand van Bloemendaal kon losgelaten (“hij vloog krachtig weg”). Een terugmelding hebben we (nog) niet gekregen en dat is voor een opgeknapte asielvogel waarschijnlijk een goed teken. De andere vangst is de eerste echte ringvangst, gevangen en los door een ringer, die staat dus op naam van VRS Calidris. Knolle P. 1994. Kanttekeningen bij herkenning van juveniele Kleinste Jager. Dutch Birding 16: 202-205.