Lex Tervelde ving een Staartmees met een zeer duidelijke broedvlek. Volgens Handkenmerken is het dus een vrouwtje. De staartlengte van de vogel was echter langer dan 86 mm. Volgens Handkenmerken is het dus een mannetje. Gelukkig sloeg Lex meteen alarm bij de ringcentrale. Glutz von Blotzheim e.a. (1993) vermeldt geen aparte maten over staartlengten van mannetjes en vrouwtjes Staartmezen, maar zegt wel dat alleen het vrouwtje van de Staartmees een broedvlek kan hebben, het mannetje niet.