Tot 1997 hanteerde de Ringcentrale een andere prijsstructuur voor de ringen dan heden ten dage. Daarnaast waren er ook nog twee soorten prijzen: één voor de amateur en een duidelijk hogere prijs voor de beroeps, die daarbij een claim kon leggen op de ring- en terugmeldgegevens die hij verzamelde. Ook niet-professionele ringers konden gebruik maken van dat recht. De claimhouder vindt het, terecht volgens de Ringcentrale, niet acceptabel dat een ander met zijn gegevens aan de haal gaat voordat hij zelf die gegevens heeft uitgewerkt en gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 1997 hanteren we een andere prijsstructuur voor de ringen, waarbij ook de twee verschillende prijzen zijn afgeschaft. Het claimrecht blijft behouden uiteraard.