De laatste tijd is de kwartel Coturnix coturnix meer in de aandacht, getuige de artikelen in diverse bladen en rapporten. Het zal veel te maken hebben met het feit dat de kenmerkende roep van deze kleine, dappere hoendersoort de laatste jaren vaker gehoord wordt. Ben Koks vindt bijvoorbeeld dat het voorkomen van de kwartel in N.O.- Groningen haast geen invasie-achtig karakter meer draagt, eerder structureel in redelijke aantallen aanwezig is. Dat was in het nabije verleden vaak wel anders.