In ‘Vogelnieuws’ van december 1999 worden de activiteiten van wetland wacht Roland-Jan Buijs in het Markiezaat en Zoommeer belicht. Ringonderzoek aan zilver- en kleine mantelmeeuw is daarbij een van de activiteiten. Het onderzoek moet inzicht geven in o.a. groei, overleving en dispersie en de invloed van veranderingen in het vuilstort-beleid. In de ‘stad en land’ bijlage van de Twentse courant van 2 februari 2000 is de voorpagina gewijd aan mezen en ringer Henri Bouwmeester van de Vogelwerkgroep Nivon Goor. In het artikel wordt een aardig overzicht gegeven van het leven van de mezen. Daarbij komen ook recente bevindingen uit het mezenonderzoek aan bod, met terloops enkele verwijzingen naar ringonderzoek. Aan het eind van het artikel staat een oproep om geringde vogels te melden bij het VT. Op een volgende bladzijde volgen nog twee nieuwe vogelnamen: weet u wat een kwetter of een tukker (broenen-, dannen-, of fienentukker) is?