Op 18 en 19 juni 1999 werd een Grote Stern Sterna sandvicensis op Griend afgelezen met Pretoria 4H 11239 (René Oosterhuis, OHV 90, december 1999). Op 6 maart 1999 werd deze vogel geringd door een internationaal team (met vijf Nederlandse ornithologen) tijdens een WIWO-project in Namibië. De tussenliggende 15.000 km kustlijn is vermoedelijk in ongeveer twee maanden door de vogel afgelegd wat ongeveer 200 tot 300 km afgelegde afstand per dag zou betekenen. Het is duidelijk waarom de Grote Stern naar Nederland vloog (broedde op één ei), maar wat bewoog deze vogelaars (en deze vogel) om naar de rand van een van de droogste streken op aarde af te reizen? WIWO: tussen Taimyr en Tafelberg. In januari 1998 werden grote aantallen sterns (Visdieven S. hirundo, Grote Sterns, Zwarte Sterns Chlidonias niger) langs de Namibische kust geteld (Tree 1998), waaronder 20 gekleurringde Grote Sterns van Griend. In augustus 1998 werden wij door Tony Tree in Kaapstad uitgenodigd voor een vangexpeditie naar de Namib Coast. Nadat door Stichting WIWO de benodigde financiën werden gevonden zijn wij in twee teams naar Namibië afgereisd samen met 2 Noren, 2 Australiërs en 2 Zuid-Afrikanen. Stichting WIWO is een initiatief-ondersteunende organisatie voor en door vrijwilligers die zich in willen zetten voor watervogel- en wetlandonderzoek ruwweg tussen Taimyr (Siberië) en de Tafelberg (Zuid Afrika) (WIWO 1999).

Op het Vinkentouw

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogeltrekstation

Tom M. van der Have, Floor Arts, Symen Deuzeman, Guido O. Keijl, Jan van der Winden, & Tony Tree. (2000). Zand, zout en sterns: de Benguela golfstroom in Namibië. Op het Vinkentouw, 92(1), 31–36.