Tijden veranderen, nieuwe methodes worden ontdekt en in gebruik genomen en daarom is het goed nog eens expliciet te formuleren waartoe uw ringvergunning wel en geen toestemming geeft. Als u uw ringvergunning nauwkeurig bekijkt dan ziet u o.a. dat u wordt “gemachtigd tot het verrichten van de volgende handelingen: het (pogen) te vangen van beschermde vogels ten einde deze te voorzien van een door het Vogeltrekstation uitgegeven ring of enig ander, met name in deze vergunning genoemd, door haar toegelaten merkteken”. “Daarbij gebruik te maken van de in de vergunning genoemde vangmiddelen”.